De Werkgroep Aquatische Planten (WAP) is een werkgroep voor liefhebbers van aquarium- en vijverplanten. Zij bevordert de kennis van en waardering voor aquarium- en vijverplanten en levert een bijdrage aan de bescherming van deze planten en hun leefmilieu.
Naast veel natuurliefhebbers zijn er ook veel (aquarium)verenigingen lid van de WAP. Onder de leden zijn er verschillende mensen die elk een unieke bijdrage geven.

We kunnen eenieder dit dan ook aanbieden :

  • Bijeenkomsten. Vier per jaar. Leden en gastsprekers vertellen over hun ervaringen: een reisverslag, biotooponderzoek, kweekervaring of een onderzoek. Altijd met prachtige dia's of digitale presentaties.
  • Open Dag. Eenmaal per jaar in november. De beste lezingen van het jaar. Veel nieuwe belangstellenden bezoeken de open dag en maken tijdens deze dag kennis met de WAP.
  • Excursies. Twee per jaar. De excursies gaan naar kwekers van aquarium- en vijverplanten of naar waterrijke natuurgebieden.
  • WAP-krant. Vijf per jaar. In de WAP-krant staan artikelen met enige diepgang, verslagen van de gegeven lezingen en aankondigingen van bijeenkomsten en excursies.
  • WAP-site. Op de WAP-site staat het actuele programma. Verder ook veel informatie over aquarium- en vijverplanten.
  • Nieuwe planten. Uitwisselen van plantmateriaal tijdens de bijeenkomsten. Ook soorten die niet in de handel aanwezig zijn.
  • Contacten. Maak kennis met andere liefhebbers. Velen van hen kunnen ook lezingen geven of helpen bij problemen met de kweek of determinatie van planten.

    Via deze link bereikt u onze nieuwe site


Aquarium Hannie Vierhout - Willem Postma

Utricularia vulgaris - Harry van Bruggen

Paludarium Evert Vierhout - Willem Postma